Här kan du hämta olika blanketter för att skriva instruktioner till patienten


Blanketterna är indelade i de som används på barnkliniken    och de som kan användas på valfri enhet
Inhalationsbehandling Eksembehandling Adrenalinpenna intyg Anafylaxi handlingsplan Matallergi VAB Hösnuva